Vilkår og Handelsbetingelser

1) Juridisk navn og adresse

Farm-shop Opbevaring, en afdeling under Philipix Aps, CVR 36 92 33 93, med juridisk adresse Løvspringsvej 13, 2920 Charlottenlund, og med opbevaringsområde på Egebjergvej 9, 4720 Præstø, telefon ✆ 45 80 09 55 og mail info@farm-shop.dk. Disse vilkår og handelsbetingelser betingelser finder anvendelse på bestilling og køb af opbevaring på www.fs-opbevaring.dk.

2) Kortbetaling & Priser

Hos os kan du betale med Dankort, Visa/Dankort, MasterCard, Visa Electron, Maestro. Alle priser er angivet i DKK både eksklusiv og inklusiv 25% moms.

3) Sikkerhed & Fortrolighed

Det er helt sikkert at handle med kort hos os, idet vi bruger en godkendt betalingsserver Bambora (tidligere ePay), der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dvs. at al kommunikation mellem vores betalingssystem og kortindehaveren foregår via en krypteret SSL forbindelse, og at det er kun NETS/Teller, der har adgang til dataene vedrørende betalingen. Hverken vi eller andre uvedkommende har mulighed for at se de data, der udveksles.

Farm-Shop Opbevaring afslører ikke information om kunder til tredjepart, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Således vil Farm-Shop Opbevaring ikke sælge kundens navn, adresse, e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller andre personlige data til nogen tredjepart uden kundens forudgående tilladelse.

4) Bestilling

For at handle på Farm-shop Opbevaring skal du være fyldt 18 år og være i besiddelse af gyldigt betalingskort, som vi accepterer. Hvis du endnu ikke er fyldt 18 år, kan du dog alligevel købe varer, hvis du har indhentet din værges accept eller i øvrigt har juridisk ret til at indgå købet.

Du vælger de type opbevaring du ønsker, og trykker på ”Tilføj til kurv”. Du kan helt frem til selve bestillingstidspunktet rette i indholdet af indkøbskurven, og du kan løbende tjekke indhold og pris.

Når du er klar til at bestille, klikker du på ”Se kurv”, hvor du får et overblik over indholdet i din indkøbskurv. Herefter trykker du på “Gå til kassen”. Her indtastes dit navn, adresse, e-mail, tlf. nr. og evt. leveringsadresse hvis den er en anden en faktura adressen. Når dette er gjort sætter du flueben i “Jeg har accepteret handelsbetingelserne” og klikker på “Bestil”. Her føres du til Bambora Checkouts sikre betalingsmodul, hvor du kan vælge den ønskede betalingsform og indtaste dine kortoplysninger. Tryk dernæst på “Gennemfør betaling”. Du får nu en besked om, at “Betalingen er gennemført”, og kan trykke på knappen “Fortsæt”. Du bliver nu ført til siden “Tak for din ordre” med din ordredetaljer, og e-mail bekræftelse sendes til den e-mail som du har brugt under bestillingen.

5) Plads- og størrelseskategori

For indendørsopbevaring er der to plads- og størrelseskategorier for campingvogne og både, nemlig 6m og under samt 6-12m. Priserne varierer for de to størrelser.

Vi beder venligst om, at du checker længden og kun bestiller plads op til 6m hvis det opbevarede opfylder dette krav. Det opbevarede opmåles med lasermåler. Hvis det opbevarede er mellem 6-12m og der er bestilt 6m  plads, sender vi et link til betaling af differencen. Fra 2022 vil der blive pålagt administrationsgebyr på 100 kr.

6) Ordrebekræftelse

Når du har bestilt opbevaringen modtager du en kvittering for vores modtagelse af din bestilling på den email adresse, som du angav i bestillingen. Der er imidlertid først indgået en bindende aftale, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Vi tager forbehold for udsolgte opbevaringspladser.

7) Betaling

Betaling for opbevaringsplads trækkes først når du har modtaget en endelig bekræftelse på din plads.

8) Fortrydelsesret

Ved reservation af opbevaringsplads er der en fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten kan kun benyttes, såfremt opbevaringspladsen endnu ikke er taget i brug.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige fra at bestilling sker på Farm-Shop Opbevarings hjemmeside https://fs-opbevaring.dk til den udløber 14 dage efter. Hvis lejer vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal lejer – inden det lejede tages i brug, og inden udløbet af de 14 dage – meddele dette til Farm-Shop Opbevaring på info@farm-shop.dk med navn og ordrenummer.

Beløbet bliver tilbageført til det betalingskort, som blev brugt ved købet af opbevaringspladsen.

9) Aftale

Farm-shop Opbevaring udlejer indendørs opbevaringspladser af campingvogne, både og trailere på vores område beliggende på adressen Egebjergvej 9, 4720 Præstø. 

9.a) Aftalens bestemmelser

 1. Indlevering af campingvogn, båd eller bil skal ske med forudgående aftale ved at ringe til os på 55 99 99 36 eller skrive til info@farm-shop.dk.
 2. Lejer har ikke fremlejeret, og lejeaftalen og det lejede kan ikke overdrages til tredjemand uden skriftligt samtykke fra os.
 3. Den lejede opbevaringsplads må ikke bruges til andet end opmagasinering / lagerplads. Lejer påtager sig enhver risiko ved benyttelse af det lejede. Lejer er erstatningsansvarlig over for Farm-shop, såfremt opbevaring af genstande i det lejede forårsager skade på vores, eller øvrige lejeres, ejendom, herunder også skader på fast ejendom, personer, biler, eller løsøre. Erstatningsansvaret omfatter også andre typer af skade, hvor skaden kan henføres til lejer selv, eller andre, som lejer har givet adgang til det lejede.
 4. I det lejede må der ikke opbevares gods, som kan være skadeligt for tredjemand eller for miljøet – herunder, men ikke begrænset til, fyrværkeri/eksplosiver, brandfarligt gods, trykflasker, brandfarlige væsker eller varer. Det lejede må kun anvendes til opmagasinering af tørt gods. Maskiner skal tømmes for olie, benzin og lignende væsker. Køleskabe, frysere og lignende genstande, der indeholder væske eller på anden måde kan forårsage skade på genstande i øvrige lejemål, skal være forsvarligt indpakket eller drænet for væske. Der må ikke opbevares nogen former for madvarer eller ildelugtende varer, ligesom det ej heller i det lejede er tilladt at opbevare levende dyr. Det lejede må heller ikke benyttes til skrald eller affald.
 5. Opmagasinering på opbevaringspladsen sker for lejers regning og risiko. Farm-shop Opbevaring er ikke ansvarlig for eventuelle tab, som lejer måtte lide i forbindelse med lejemålet som følge af tyveri, skadedyr, brand, hærværk, vandskade m.v. Ved indgåelse af lejeaftalen accepterer lejer, at Farm-shop Opbevaring intet ansvar har for opmagasinerede genstande.
 6. Alle forsikringer vedrørende opmagasinerede genstande tegnes og betales af lejer. Farm-shop Opbevaring er således uden ansvar for det opbevarede, og lejer opfordres til at kontakte eget forsikringsselskab med henblik på forsikring: Tyveri, bortkomst, skadedyr, brand, graffiti, påkørsel, hærværk, vandskade m.v.
 7. I forbindelse med overtagelse af det lejede er lejer forpligtet til straks at undersøge det lejede opbevaringsplads og reklamere over enhver fejl eller mangler. Har vi ikke modtaget en skriftlig reklamation inden for 48 timer fra overtagelsen, taber lejer retten til at gøre fejl eller mangler gældende senere.
 8. Lejer skal behandle det lejede forsvarligt, og holde orden heri. Lejer må ikke foretage indgreb og ændringer i det lejede, såsom opsætning af hylder, skilte, lys m.m. Omkostninger til reparation af funktionsfejl, opstået pga. lejers misligholdelse, faktureres til lejer.
 9. Støjende og anden generende adfærd for andre personer på vores område må ikke finde sted. Biler, trailere og andre genstande må ikke henstilles således, at de generer ind- og udkørslen for andre. Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige omkringliggende område under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning. Der afregnes DKK 500,- kr. per påbegyndte time inkl. moms, samt eventuelle andre omkostninger og gebyrer for bortskaffelse af affald.
 10. På Farm-shop Opbevarings område er rygning og enhver anden brug af åben ild strengt forbudt. Overtrædelse heraf vil medføre øjeblikkelig bortvisning, uden mulighed for tilbagebetaling af lejebeløb.
 11. Lejer har adgang til opbevaringspladsen indenfor den fastsatte åbningstid. Adgang udenfor denne åbningstid kræver særskilt aftale med os. Der kan forekomme enkelte perioder hvor området er lukket.
 12. Efterlader lejer affald i det lejede eller på det øvrige område enten under eller efter lejeperioden, vil dette blive bortskaffet for lejers regning. Der afregnes DKK 500,- per påbegyndte time inkl. moms, samt eventuelle andre omkostninger og gebyrer for bortskaffelse af affald.
 13. Ved leje af opbevaringsplads på Farm-Shop Opbevarings område har lejer ikke adgang til pladsen løbende og uden forudgående aftale.
 14. Det forudsættes af Farm-Shop Opbevaring, at lejer er ejer af det opbevarede, samt at de personer, der har adgang til det lejede har lejers samtykke hertil. Lejer eller den person, som har lejers samtykke, skal dog altid kunne fremvise gyldig legitimation eller på anden måde dokumentere at have adgang til det lejede.
 15. Der ikke er 2 års reklamationsret da der er tale om leje af opbevaring og ikke køb af varer.

10) Forbehold

Farm-shop Opbevaring tager forbehold for eventuelle tryk- og stavefejl, udsolgte pladser, prisændringer, produkt- og servicebeskrivelser etc. angivet på vores hjemmeside.

God fornøjelse – og på gensyn!

Teamet bag Farm-shop.dk Opbevaring